Raul de la Torre

 
    

                   
                                                     "AMB TEMPS SOBRER M'HE FET LA MEVA PARTICULAR SOLITUT"