Raul de la Torre

 
   

                   
                                                     "AMB TEMPS SOBRER M'HE FET LA MEVA PARTICULAR SOLITUT"