Raul de la Torre

 
  

                   
                                                 "L'ENTRETEIXIT DEL TEMPS NO MOSTRA CAP FISSURA, FLUEIX SEMPRE"